Adresa: Hlavní 105, Štěchovice, Praha - západ
+420 603 234 575
elkr@elkr.cz

Radek Kroutil

ELEKTROPRÁCE  -  REVIZE

REVIZE
Revize elektroinstalací do 1000V Revize hromosvodů Revize el.spotřebičů Porevizní opravy Revize hasících přístrojů
INSTALACE
Návrhy a nové elektroinstalace dle ČSN a EN Nové instalace Opravy stávajících Rozšíření stávajících instalací
HROMOSVODY
Měření odporu půdy pro návrh zemniče Návrh hromosvodu Rozpočty

Služby

Níže uvádím rozsah služeb, které svým zákazníkům poskytuji

Elektro-práce
Projektování Rozpočty Montáže s dodávkou materiálu
Revize
Elektroinstalací Hromosvodů Elektrospotřebičů Hasících přístrojů
Elektronická zabezpečovací zařízení
Projektování Rozpočty Montáže s dodávkou materiálu
Hromosvody
Měření odporu půdy pro návrh zemniče Návrh hromosvodu Rozpočty
REVIZE

Proč provádět revize?

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a jeho povinností je vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat zařízení bezpečné. Závada na elektroinstalaci je častá příčina požáru. Revize je soubor úkonů, jejímž výsledkem je revizní zpráva. Zpráva dává provozovateli obrázek o stavu zařízení, uvádí zjištěné závady a doporučení pro minimalizaci rizik.

VÍCE INFORMACÍ

Moje osvědčení a doklady

Reference

Satelitní městečka

#Nové Ďáblice #Satalice

Bytové komplexy

#Nový Prosek #Čimice #Děkanka

Hotely a restaurace

#Movenpick  Smíchov (horní komplex) #Paříž #V.I.P. prostory Corinthia hotels (bývalé Forum) #Planet Hollywood Na příkopech

Obchodní centra

#Proluka Myslbek #Gigasport Průhonice #Global Průhonice

Administrativní budovy

#Škofin Nové Butovice

Individuální výstavba

Kontaktujte mne