Adresa: Hlavní 105, Štěchovice, Praha - západ
+420 603 234 575
elkr@elkr.cz

Radek Kroutil

ELEKTROPRÁCE - REVIZE

REVIZE

Revize elektroinstalací do 1000V. Revize hromosvodů. Revize elektrických spotřebičů. Porevizní opravy.

INSTALACE

Návrhy a nové elektroinstalace dle ČSN a TNI. Nové instalace. Opravy stávajících. Rozšíření stávajících instalací.

HROMOSVODY

Měření odporu půdy pro návrh zemniče. Návrh hromosvodu. Rozpočty.

Služby

Níže uvádím rozsah služeb, které svým zákazníkům poskytuji.

ELEKTRO – PRÁCE

Projektování, rozpočty, montáže s dodávkou materiálu.

REVIZE

Elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, hasicích přístrojů.

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Projektování, rozpočty, montáže s dodávkou materiálu.

HROMOSVODY

Měření odporu půdy pro návrh zemniče, návrh hromosvodu, rozpočty.

Proč provádět revizi?

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a jeho povinností je vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat zařízení bezpečné. Závada na elektroinstalaci je častá příčina požáru. Revize je soubor úkonů, jejímž výsledkem je revizní zpráva. Zpráva dává provozovateli obrázek o stavu zařízení, uvádí závady a doporučení pro minimalizaci rizik.

Více informací

Moje osvědčení a revize

Reference

Satelitní městečka

#Nové Ďáblice

#Satalice

Bytové komplexy

#Nový Prosek #Čimice #Děkanka

Hotely a restaurace 

#Movenpick Smíchov (horní komplex) #Paříž #V.I.P. prostory Corinthia Hotels (bývalé Forum) #Planet Hollywood Na Příkopech 

Obchodní centra

#Proluka Myslbek #Gigasport Průhonice #Global Průhonice

Komerční budovy

#Škofin Nové Butovice

Individuální výstavba

Kontaktujte mne

TNI